ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการฟ้องคดีในศาลและงานธุรการคดี

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการฟ้องคดีในศาลและงานธุรการคดี


เอกสารแนบ