ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ร่วมในพิธีสวดอภิธรรมศพ คุณแม่หวน สุดใจใหม่ มารดาของ นายจำนงค์ สุดใจใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ร่วมในพิธีสวดอภิธรรมศพ คุณแม่หวน สุดใจใหม่ มารดาของ นายจำนงค์  สุดใจใหม่  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘


เอกสารแนบ