ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี จัดงานเลี้ยงและมอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ย้ายไปรับราชการศาลอื่น และบรรจุเข้ารับราชการตามวาระ

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี จัดงานเลี้ยงและมอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ย้ายไปรับราชการศาลอื่น และบรรจุเข้ารับราชการตามวาระ


เอกสารแนบ