ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และกำหนดวันสอบและสถานที่สอบ
เอกสารแนบ