ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแขวงสุราษฎร์ธานีพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบและรอบบริเวณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลแขวงสุราษฎร์ธานีพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบและรอบบริเวณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


เอกสารแนบ