ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 62
ผบ.1004/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 8.30 น.
ผบ.1017/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 8.30 น.
ผบ.1018/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 8.30 น.
ผบ.535/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 304 เวลา 9.00 น.
ผบ.682/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 302 เวลา 9.00 น.
ผบ.701/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 304 เวลา 9.00 น.
ผบ.731/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 8.30 น.
ผบ.732/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 8.30 น.
ผบ.733/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 8.30 น.
ผบ.777/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 8.30 น.
ผบ.778/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 8.30 น.
ผบ.779/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 8.30 น.
ผบ.780/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 8.30 น.
ผบ.781/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 8.30 น.
ผบ.782/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 8.30 น.
ผบ.783/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 8.30 น.
ผบ.784/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 8.30 น.
ผบ.785/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 8.30 น.
ผบ.786/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 8.30 น.
ผบ.787/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 8.30 น.
ผบ.801/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 8.30 น.
ผบ.802/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 8.30 น.
ผบ.803/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 8.30 น.
ผบ.804/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 8.30 น.
ผบ.805/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 8.30 น.
ผบ.837/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 8.30 น.
ผบ.838/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 8.30 น.
ผบ.839/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 8.30 น.
ผบ.840/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 304 เวลา 8.30 น.
ผบ.841/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 8.30 น.
ผบ.842/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 8.30 น.
ผบ.843/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 304 เวลา 8.30 น.
ผบ.844/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 304 เวลา 8.30 น.
ผบ.851/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 304 เวลา 8.30 น.
ผบ.852/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 8.30 น.
ผบ.856/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.3
ผบ.897/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 304 เวลา 8.30 น.
ผบ.908/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 8.30 น.
ผบ.909/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 8.30 น.
ผบ.910/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 8.30 น.
ผบ.936/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 8.30 น.
ผบ.939/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 8.30 น.
ผบ.940/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 8.30 น.
พ.77/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 8.30 น.
พ.80/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 304 เวลา 8.30 น.
พ.81/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 304 เวลา 8.30 น.
พ.82/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 8.30 น.
พ.87/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 8.30 น.
อ.1224/61
นัดพร้อมนัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 9.00 น.
อ.1421/59
นัดฟังผลการชำระหนี้นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 9.00 น.
อ.1550/60
นัดพร้อม (ยกคดีขึ้นพิจารณา)
ห้องพิจารณาที่ 302 เวลา 9.00 น.
อ.1551/60
ฟังผลการชำระหนี้ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 9.00 น.
อ.247/59
นัดพร้อมฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 9.00 น.
อ.286/61
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 304 เวลา 9.00 น.
อ.3096/58
ฟังผลการชำระฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.3109/57
จำหน่ายผ่อนชำระ(เสนอศาล)
เวลา 9.00 น.
อ.4227/60
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
เวลา 9.00 น.
อ.4319/59
จำหน่ายผ่อนชำระ(เสนอศาล)
เวลา 9.00 น.
อ.4373/58
นัดฟังคำสั่ง
เวลา 9.00 น.
อ.67/41
นัดพร้อมฟังผลชำระหนี้ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 9.00 น.
อ.747/61
ไต่สวนมูลฟ้องนัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 8.30 น.
อ.948/61
นัดไต่สวน
เวลา 13.30 น.