ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
บทความ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 61
ผบ.4870/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 08:30
ผบ.4871/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 08:30
ผบ.4872/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 08:30
ผบ.4926/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 304 เวลา 08:30
ผบ.4927/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 304 เวลา 08:30
ผบ.4928/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 304 เวลา 08:30
ผบ.4929/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 304 เวลา 08:30
ผบ.4942/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 08:30
ผบ.4943/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 08:30
ผบ.4944/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 08:30
ผบ.4945/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 302 เวลา 08:30
ผบ.4946/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 302 เวลา 08:30
ผบ.4947/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 302 เวลา 08:30
ผบ.4951/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 08:30
ผบ.4952/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 08:30
ผบ.4977/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 08:30
ผบ.4978/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 08:30
ผบ.4979/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 08:30
ผบ.4980/61
นัดพิจารณานัดฃ
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 08:30
ผบ.4981/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 08:30
ผบ.4982/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 08:30
ผบ.4983/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 08:30
ผบ.4984/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 08:30
ผบ.4985/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 302 เวลา 08:30
ผบ.4986/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 302 เวลา 08:30
ผบ.4987/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 08:30
ผบ.4988/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 08:30
ผบ.4989/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 08:30
ผบ.4990/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 08:30
ผบ.4991/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 08:30
ผบ.4992/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 08:30
ผบ.5018/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 08:30
ผบ.5019/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 304 เวลา 08:30
ผบ.5020/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 304 เวลา 08:30
ผบ.5021/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 304 เวลา 08:30
ผบ.5022/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 304 เวลา 08:30
ผบ.5023/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 304 เวลา 08:30
ผบ.5024/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 304 เวลา 08:30
ผบ.5025/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 304 เวลา 08:30
ผบ.5026/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 304 เวลา 08:30
ผบ.5027/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 08:30
ผบ.5064/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 08:30
ผบ.5065/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 08:30
ผบ.5066/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 08:30
ผบ.5067/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 08:30
ผบ.5068/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 08:30
ผบ.5069/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 08:30
ผบ.5070/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 08:30
ผบ.5071/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 08:30
ผบ.5072/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 08:30
ผบ.5073/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 08:30
ผบ.5096/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 08:30
ผบ.5097/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 08:30
ผบ.5098/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 08:30
ผบ.5107/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 08:30
ผบ.5108/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 08:30
ผบ.5109/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 08:30
ผบ.5110/61
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 08:30
อ.2584/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00
อ.3426/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 304 เวลา 09:00
อ.5310/59
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00