ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 70
ผบ.657/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.658/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.659/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.660/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.661/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.662/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.663/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
อ.590/60
นัดไต่สวนมูลฟ้องนัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
อ.752/60
นัดไต่สวนมูลฟ้องนัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ขบ.3/60
นัดพิจารณาคำร้องนัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ขบ.5/60
นัดพิจารณาคำร้องนัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ขบ.6/60
นัดพิจารณาคำร้องนัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.355/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.404/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.405/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.406/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.407/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.408/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.409/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.464/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.465/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.466/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.467/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.468/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.469/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.470/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.471/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.472/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.473/60
นัดพิจารณายนัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.474/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.475/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.476/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.477/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.478/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.479/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.480/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.481/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.482/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.483/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.484/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.485/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.535/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.536/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.537/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.539/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.540/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.541/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.561/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.562/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.563/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1311/59
นัดพร้อม/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.172/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.226/56
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2290/58
ฟังผลชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2383/47
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.241/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2502/47
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3498/58
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4241/59
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4367/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.5279/59
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.5280/59
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.655/60
นัดพร้อม/ไกล่เกลี่ยนัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
อ.682/60
นัดพร้อม/ไกล่เกลี่ยนัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
อ.684/60
นัดพร้อม/ไกล่เกลี่ยนัดแรก
ห้องพิจารณาที่ -
อ.991/57
นัดพร้อม/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1468/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4021/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5388/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.308/59
นัดพร้อมรอฟังผลคดีอาญาและนัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ