ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 8
ผบ.1133/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 306 เวลา 9.00 น.
ผบ.782/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 8.30 น.
ผบ.794/61
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ก. เวลา 8.30 น.
พ.75/61
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 305 เวลา 9.3
อ.1550/60
ฟังผลการชำระฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 302 เวลา 9.00 น.
อ.1551/60
ฟังผลการชำระหนี้ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 301 เวลา 9.00 น.
อ.4373/58
ฟังคำสั่งขออนุญาตฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 304 เวลา 9.00 น.
อ.4546/60
สืบพยานโจทก์-โจทก์ร่วม
ห้องพิจารณาที่ 303 เวลา 9.00 น.