ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 37
อ.3947/59
ไต่สวนมูลฟ้อง/ถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 303
ผบ.4419/60
นัดพิจารณาเพื่อการไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 306
ผบ.4423/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 302
ผบ.4424/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 302
ผบ.4425/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 302
ผบ.4426/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 302
ผบ.4427/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 302
ผบ.4428/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 302
ผบ.4429/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 302
ผบ.4430/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 301
ผบ.4431/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 301
ผบ.4432/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 301
ผบ.4433/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 301
ผบ.4434/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 301
ผบ.4435/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 301
ผบ.4436/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 301
ผบ.4437/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306
ผบ.4438/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306
ผบ.4439/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306
ผบ.4468/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306
ผบ.4469/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306
ผบ.4470/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306
ผบ.4471/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 306
ผบ.4472/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305
ผบ.4473/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305
ผบ.4474/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305
ผบ.4475/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305
ผบ.4482/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 305
ผบ.4486/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305
ผบ.4494/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305
ผบ.4594/60
นัดพิจารณานัดแรก
ห้องพิจารณาที่ 305
อ.2701/60
ฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 301
อ.3685/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 303
อ.655/60
นัดพร้อม/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 302
ผบ.4061/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 301
ผบ.5441/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 303
พ.280/60
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 303

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)